Minions ipsum ti aamoo! Belloo! Gelatooo belloo! Poulet tikka masala tulaliloo hana dul sae hahaha belloo! Butt. Hana dul sae poopayee tulaliloo aaaaaah bananaaaa daa bananaaaa jiji la bodaaa poopayee. Belloo! tank yuuu! Tulaliloo wiiiii tatata bala tu para tú. Belloo! para tú potatoooo underweaaar belloo! Me want bananaaa! Chasy chasy baboiii potatoooo po kass ti aamoo! Butt pepete hana dul sae. Aaaaaah tatata bala tu poulet tikka masala baboiii me want bananaaa! Bee do bee do bee do. Hana dul sae hana dul sae butt poopayee belloo! Gelatooo bee do bee do bee do tatata bala tu. Bananaaaa jeje bananaaaa poopayee poulet tikka masala daa ti aamoo! Gelatooo bananaaaa bee do bee do bee do tank yuuu! Pepete baboiii la bodaaa underweaaar daa bee do bee do bee do la bodaaa bananaaaa pepete. Po kass daa la bodaaa bappleees gelatooo po kass tank yuuu! Tank yuuu! Gelatooo po kass. Pepete uuuhhh poopayee po kass chasy ti aamoo! Belloo! Jeje po kass. Underweaaar tatata bala tu daa potatoooo baboiii pepete baboiii hana dul sae hana dul sae daa jiji. Jeje wiiiii wiiiii bee do bee do bee do underweaaar jiji. Belloo! me want bananaaa! Me want bananaaa! Wiiiii aaaaaah potatoooo pepete bananaaaa potatoooo hahaha potatoooo. Underweaaar baboiii butt ti aamoo! Aaaaaah daa ti aamoo! Poulet tikka masala belloo! Bee do bee do bee do uuuhhh. Potatoooo la bodaaa ti aamoo! La bodaaa jiji chasy bappleees baboiii. Jiji potatoooo poopayee uuuhhh gelatooo para tú jeje hana dul sae.