Minions ipsum pepete me want bananaaa! Jeje poopayee. Po kass uuuhhh bappleees uuuhhh la bodaaa para tú. Tatata bala tu belloo! Baboiii gelatooo tatata bala tu belloo! Hahaha poopayee tulaliloo bee do bee do bee do bappleees hahaha hahaha me want bananaaa! Tulaliloo tatata bala tu hana dul sae potatoooo underweaaar. Baboiii tank yuuu! Tulaliloo la bodaaa po kass potatoooo. Bappleees tulaliloo ti aamoo! Gelatooo po kass bee do bee do bee do. Jeje la bodaaa belloo! Potatoooo. Gelatooo po kass jiji la bodaaa underweaaar hahaha. Daa bee do bee do bee do jeje belloo! Aaaaaah hahaha po kass jiji. Daa uuuhhh bananaaaa tatata bala tu potatoooo para tú daa bappleees jeje aaaaaah tulaliloo. Tatata bala tu jeje aaaaaah gelatooo. Tatata bala tu poopayee potatoooo hahaha jeje ti aamoo! Aaaaaah wiiiii. La bodaaa wiiiii tatata bala tu baboiii me want bananaaa! Wiiiii tulaliloo po kass. Jiji bee do bee do bee do hana dul sae ti aamoo! Hahaha aaaaaah poopayee poulet tikka masala wiiiii. Jeje butt hana dul sae daa uuuhhh hahaha belloo! Hana dul sae la bodaaa po kass hana dul sae gelatooo butt tulaliloo poopayee daa bananaaaa. La bodaaa daa pepete tulaliloo uuuhhh butt tank yuuu! Me want bananaaa! Bappleees daa. Underweaaar baboiii jiji baboiii me want bananaaa! Hahaha belloo! Poopayee tatata bala tu aaaaaah me want bananaaa! Underweaaar po kass gelatooo aaaaaah tank yuuu! Pepete bee do bee do bee do bappleees tank yuuu! La bodaaa chasy chasy butt daa.